Nevralji nedir?

Sinirlerin seyri boyunca hissedilen ağrılar. Çeşitli nevraljiler vardır.

Yüz ağrısı: Trigeminal nevralji, ağrılı tik diye de bilinen bu ağrı, çoğunlukla elli yaşın üzerinde görülür. Ağrı, başlangıçta saatlerce, hatta günlerce sürebilir; zamanla geliş sıklığı ve ağrı müddeti azalır. Muayenede hiçbir şey bulunamaz. Fakat ağrının şiddeti o kadar fazladır ki, insanı intihar etmeğe teşebbüs ettirebilir. Umumiyetle bu ağrının sebebi bulunamamaktaysa da, bazı sinir tümör ve kanserlerinde, romatizmal ve immunolojik hastalıklarda görülebilmektedir. Tedavisinde Karbomazepin ve Fenitoin ilaçları oldukça başarılıdır.

Kaburga arası nevraljisi: Özellikle kış aylarında sık rastlanan bir hastalıktır. Soğuk veya başka bir sebeple kaburgalar arası sinirlerde bir iltihap başlamıştır. Ağrı, çok şiddetli ve sinir boyunca yayıldığı için kuşakvaridir. Yan ağrısı, aynı zamanda yanma şeklindedir. Hasta derin nefes alamaz, çünkü her nefes alışta batar gibi ağrıyı hisseder. Ateş ve kırgınlık yoktur.

Herpez Zoster nevraljisi: Çoğunlukla kaburgalar arası sinirde iltihap yaparak şiddetli, dokunmakla çok hassas ağrılar meydana getirir. Zamanla, ağrılı bölgede sinirin gidişine uygun olarak, sarı, içi sıvı dolu keseciklerin gelişmesiyle teşhis konulur. Döküntüler ikinci hafta kaybolur fakat ağrılar devam eder. bazen yüz sinirlerini de tutup yüz ve kulakta da şiddetli nevraljilere sebep olabilir. (Bkz. Siyatik) Herpez Zoster’in gözü tutması halinde, muhtelif derecede körlük ortaya çıkabilir. Çok ızdırap verici bir durumdur. Gözbebeğinde şiddetli batma, gözde kızarma, yanma, ışıktan rahatsız olma, sulanma ve baş ağrısı vardır. Hastanın ızdırabı o kadar çok olur ki baş ağrılarını geçirmek için morfin bile gerekebilir. Göz bebeğinde bulanıklık, iridoksiklit denen göz içi iltihabı, katarakt ve endoftalmi gibi ihtilatlarla körlükler meydana gelebilir. Mutlaka bir göz doktoruna görünmelidir.

Sözlükte "nevralji" ne demek?

1. ( neuron sinir, algos ağrı) sinir üzerinde duyulan, genellikle şiddetli ve batıcı ağrı.

Nevralji kelimesinin ingilizcesi

n. neuralgia
Köken: Fransızca